You are currently viewing Kurs indywidualny

Kurs indywidualny

Prawo jazdy kat. B upoważnia do:

 • kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla
 • kierowania pojazdem o którym mowa powyżej, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5t
 • kierowania ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
 • kierowania motocykli o pojemności do 125 cm3. Z tym, że dodatkowe uprawnienia na motocykle otrzymujemy dopiero po 3 latach od uzyskania kat. B.

Szkolenie w zakresie prawa jazdy kat. B może rozpocząć osoba, która:

 • osiągnęła odpowiedni wiek – co najmniej 17 lat i 9 miesięcy
 • posiada badanie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
 • posiada pisemną zgodę rodziców, jeżeli nie osiągnęła 18 lat
 • uzyskała Profil Kandydata na Kierowcę (tzw. PKK)
Kurs indywidualny zawiera:
 • Zajęcia teoretyczne (30 godzin lekcyjnych)
 • Zajęcia praktyczne (30 godzin zegarowych)
 • Jazdy po placu manewrowym (łuk) w WORD Lublin
 • Zajęcia praktyczne nawet w ciągu dwóch tygodni
 • Zajęcia teoretyczne dostosujemy do Ciebie
 • Egzamin wewnętrzny
 • Pomoce dydaktyczne
 • Dostęp do platformy z filmami instruktażowymi
 • Badania lekarskie